Članovi

Osnivači
Osnivači GeoGebra Centra u Beogradu su:

doc. dr Miroslav Marić Matematički fakultet, Beograd
    maricm@matf.bg.ac.rs
prof. dr Aleksandar Lipkovski Matematički fakultet, Beograd
    acal@matf.bg.ac.rs
prof. dr Milan Božić Matematički fakultet, Beograd
    mbozic@matf.bg.ac.rs
doc. dr Srđan Vukmirović Matematički fakultet, Beograd
    vsrdjan@matf.bg.ac.rsČlanovi
Članovi GeoGebra Centra u Beogradu su:

Milena Marić Arhitektonska tehnička škola, Beograd
    milena.maric.f@gmail.com
Slaviša Radović OŠ "Borislav Pekić", Beograd
    radovic.slavisa@gmail.com
Marija Radojičić OŠ "Desanka Maksimović", Beograd
    marijaradojicic@gmail.com
Aleksandra Arsić SŠ Artimedia, Beograd
    arsicaleksandra7@gmail.com
Milena Isajlović Ministarstvo finansija, Uprava Carine
    milenaisjlovic@yahoo.com
Aleksandra Stevanović
    staleksandra@ymail.com
Jovana Jezdimirović
    jezdimirovic.jovana@gmail.com