icon
Mathematics Education Research Course
Novembar 2013.

Na poziv Dr Žolta Lavice, profesora sa Univerziteta u Kembridžu i predsednika za istraživačka pitanja u GeoGebra zajednici, članovi GeoGebra Centra Beograd su prisustovovali međunarodnoj radionici „Mathematics Education Research Course“. Radionica je održana na Johannes Kepler Univerzitetu u okviru aktivnosti Istraživačkog i Razvojnog GeoGebra Centra u Lincu, Austrija. Tokom predavanja i izlaganja nacionalnih projekata GeoGebra centara iz Srbije, Finske, Austrije i Češke diskusiji se priključio i profesor Markus Hohenwarter.

http://www.educ.cam.ac.uk/people/staff/lavicza/
http://www.geogebra.org/cms/en/team

icon