O nama

picture

Cilj GeoGebra Centra Beograd je unapređenje nastave matematike, stručno usavršavanje nastavnika matematike, kao i podsticanje smišljene implementacije didaktickog materijala koji je napravljen korišćenjem GeoGebra paketa. Takođe, ideja nam je da pratimo, proučavamo i analiziramo rezultate i postignuća učenika koji koriste naše materijale. Svi naši materijali su dostupni putem Interneta jer smatramo da mogu biti korisni kako nastavnicima, tako i učenicima.

 

Aktivnosti

  • Obuka i podrška sadašnjih i budućih nastavnika matematike u profesionalnom razvoju.
  • Razvoj obrazovnog softvera korišćenjem GeoGebre koji je namenjen svim nastavnicima i koji je javno dostupan.
  • Istraživanja vezana za upotrebu GeoGebre u nastavnom procesu iz kojih se jasno može videti u kojoj meri i na koji način korišćenje ovog softvera može da pomogne nastavnicima u svakodnevnom procesu nastave matematike, a u cilju lakšeg savladavanja sadržaja plana i programa matematike na svim nivoma.
  • Saradnja sa svim GeoGebra Institutima u zemlji i inostranstvu u cilju razmene ideja, materijala i iskustava.

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon